"Ymmärtävä ystävä on sinulle enemmän sukua kuin oma veljesi, sillä jopa omat sukulaisesi eivät ehkä tiedä sinun todellista arvoasi."

 

"Ystäväni, sinä olet hyvä ja varovainen ja viisas; ei, sinä olet täydellinen -ja minä, myös, puhun sinun seurassasi viisaasti ja varovasti. Ja kuitenkin olen hullu."

 

"Surullinen sielu rauhoittuu, kun se löytää kaltaisensa. Ne yhtyvät liikuttuneina kuin muukalainen tavatessaan toisen muukalaisen vieraassa maassa. Sydämet, joita suru yhdistää, eivät eroa onnen hurmassa."

 

"Sillä rakkaus on ainoa omaisuuteni, eikä kukaan voi sitä minulta riistää."


"Suru yhdisti sielumme niin, että kumpikin näki toisen kasvoista mitä sydän tunsi ja kuuli salatun äänen."


"Jokaisen talven sydämessä on väräjävä kevät, ja jokaisen yön hunnun takana on hymyilevä aamunkoitto."

 

"Jonakin päivänä olen puu, ja tuuli laulaa oksissani ja aurinko tanssii lehdilläni, ja olen vahva ja kaunis kaikkina vuodenaikoina."

 

"Ihmisten joukossa tahtoisin mielummin olla se, jolla on unelmia ja halu täyttää ne, kuin suurin ihminen ilman unelmia ja toiveita."

 

"Älä kutsu ketään teidän joukossanne tyhmäksi, sillä me totisesti emme ole viisaita emmekä tyhmiä. Olemme vihreitä lehtiä elämän puussa ja elämä itse on suurempi kaikkea viisautta ja varmasti kaiken tyhmyyden yläpuolella."

 

"Jokainen siemen on kaipausta."

 

"Sydän ymmärtää, mitä kieli ei koskaan ilmaise ja mitä korvat eivät voi kuulla."

 

"Salaisimmat kyyneleemme eivät koskaan etsi silmiä."

 
"Todella hyvä on se, joka ei karta niitä, joita pidetään pahoina."   "Rakkaus on kuin lintu, joka toivoo tulevansa vangituksi, muttei haavoitetuksi."

 

"Tuuli voi puhaltaa ja tyyntyä, meri voi aaltoilla ja asettua, mutta elämän sydän on rauhallinen ja hiljainen maailma, ja tähti, joka siinä loistaa on ikuisesti kiinteä."

 

"Ja minä sanon teille, että elämä on tosiaan pimeyttä, ellei ole kutsumusta. Ja kutsumus on sokea, Ellei ole tietoa. Ja kaikki tieto on turhaa, ellei ole rakkautta. Ja kun te teette työtä rakkaudella, Sidotte itsenne sekä omaan itseenne että toisiin ihmisiin ja Jumalaan."

 

"Kun olin tietämätön rakkaudesta minulla oli tapana laulaa siitä lauluja. Mutta kun opin tuntemaan rakkauden, sanat suussani olivat vain pelkkä hengähdys ja ääni rinnassani muuttui syväksi hiljaisuudeksi."

 

"Katsokaa puroa ja kuunnelkaa sen laulua. Ikuisesti se etsii merta, ja vaikka se ikuisesti etsii, se ei väsy laulamaan salaperäistä ja heleää lauluaan vuorokaudet umpeensa."

 

"Pimeys voi kätkeä katseelta puut ja kukat, mutta se ei voi piilottaa rakkautta sielulta."

 

"Muistaminen on eräänlaista kohtaamista. Unohtaminen on eräänlaista vapautta."

 

"Rakastakaa toinen toistanne, mutta älkää tehkö rakkautta kahleeksi. Antakaa sen mieluummin olla liikkuvana merenä sielujenne rantojen välillä. Täyttäkää toistenne pikarit, mutta älkää juoko samasta pikarista. Antakaa toisillenne omasta leivästänne, mutta älkää syökö samasta leivästä. Laulakaa ja tanssikaa ja olkaa iloisia yhdessä, mutta antaa toinen toisenne olla yksinään. Samoin kuin luutun kielet ovat erillisiä vaikkakin sama sävel saa ne värisemään."